Nepal Army Hospital Syllabus

न्यूनतम योग्यता

प्राविधिक उप−सेनानी (डाक्टर, डेन्टल सर्जन, फर्मासिष्ट, सैनिक उपचारिका, डाईटिसियन)

(क) शैक्षिक योग्यताः मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित बिषयमा स्नातक÷स्नातकोत्तर (विज्ञापनमा
उल्लेख भए बमोजिम) तह उत्तीर्ण गरेको, आवश्यकता अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थामा दर्ता भएको, नियम
अनुसार तोकिएको अवधिसम्म तोकिएको विषयमा तालिम प्राप्त गरेको, मान्यता प्राप्त संस्थाबाट तोकिएको बिषयमा लाईसेन्स प्राप्त गरेको, सम्बन्धित पेशागत कानून अनुसार सदस्यता प्राप्त गरेको ।

(ख) शारीरिक योग्यताः

(१) पुरुष−उचाई ५ फिट ३ ईन्च, छाती ३२−३४ ईन्च, वजन ५० के.जी.(११० पौण्ड)
(२) महिला−उचाई ४ फिट १० ईन्च, वजन ४० के.जी.(८८ पौण्ड)

(ग) उमेरः

(१) पुरुष− १८ वर्ष पूरा भई २९ वर्ष ननाघेको ।
(२) महिला− १८ वर्ष पूरा भई ३० वर्ष ननाघेको ।

(घ) चस्मा + २.५ भन्दा बढी हुन नहुने ।

(ङ) अन्यः फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कुनै कसुरदार नठहरिएको, कुनै पनि राजनीतिक संगठनको सदस्य नरहेको

(च) बहालवाला उम्मेदवारको लागि युनिटपतिको सिफारिस हुनु पर्नेछ ।

कार्य तालिका

पहिलो चरण

(क) श्रावण महिना− विज्ञापन आव्हान ।

(ख) भाद्र महिना− वियरिङ्ग परीक्षा, प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षा र शारीरिक परीक्षा ।

(ग) आश्विन÷कार्तिक महिना− लिखित परीक्षा र व्यवहारिक परीक्षा ।

(घ) मंसिर÷पौष महिना− विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण, वोर्ड अन्तर्वार्ता, अन्तिम नतिजा प्रकाशन र नियुक्तिको
लागि श्री सैनिक सचिव विभागमा प्रतिवेदन गर्न पठाउने ।

दोश्रो चरण

(क) माघ महिना− विज्ञापन आव्हान ।

(ख) फाल्गुन महिना− वियरिङ्ग परीक्षा, प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षा र शारीरिक परीक्षा ।

(ग) चैत्र÷बैशाख महिना− लिखित परीक्षा र व्यवहारिक परीक्षा ।

(घ) जेष्ठ÷अषाढ महिना− विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण, वोर्ड अन्तर्वार्ता, अन्तिम नतिजा प्रकाशन र नियुक्तिको
लागि श्री सैनिक सचिव विभागमा प्रतिवेदन गर्न पठाउने ।

पदगत परीक्षा

(क) वियरिङ्ग परीक्षा
(ख) प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण
(ग) शारीरिक परीक्षा
(घ) लिखित परीक्षा
(ङ) प्रयोगात्मक परीक्षा
(च) विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण
(छ) वोर्ड अन्तर्वार्ता

बिस्तृत जानकारीको लागि: http://103.232.152.202/recruitment_policy/na_recruitment_policy.pdf

Syllabus