फियो (Spleen)

पटक पढिएको
फियोको स्थान: पेटको माथिलो-बायाँ भागमा (शरीरको बायाँ छेउमा, आमाशय पछाडी ९-११ औं करड़को समतलमा

फियोको आकार: मुट्ठी आकारको, रातो बैजनी रङ्गको, १०-१२ से.मि. लामो, १५०-२०० ग्रामफियोको दुई खण्ड:

१. रातो लुगदी (Red pulp)
२. सेतो लुगदी (White pulp)

फियोको काम:

१. सेतो लुगदी - शरीरको प्रतिरक्षाको (Immunity) काम

२. रातो लुगदी -
  • पुरानो र क्षतिग्रस्त रातो रक्तकोषिका (अक्सिजन बोक्ने रक्तकोषिका) हटाउँछ
  • प्लेटलेटहरूको (रगत जमाउने रक्तकोषिका) भण्डार
  • भ्रूणमा रातो रक्तकोषिका बनाउने
फियोले धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गरेपनि, यो बाँच्नलाई नभई नहुने अङ्ग होइन। धेरै रोगहरुमा यसलाई शल्यक्रियाद्वारा निकाल्नुपर्ने हुनस्कछ।

तपाईंको प्रतिक्रिया