नेपालमा एम.बि.बि.एस.

पटक पढिएको
कोर्स अवधि

के.यू / टी.यू / बी.पी.के.आई.एच.एस: २ + २.५ + १ = ५.५ वर्ष
पाटन एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सेस: ०.५ + २ + २.५ + १ = ६ वर्ष

प्रवेश

के.यू (KU): अगस्ट
टी.यू (TU): नोभेम्बर
बी.पी.के.आई.एच.एस (BPKIHS): अगस्ट
पाटन एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सेस (PAHS): अगस्ट

योग्यता

१०+२ (10 + 2) वा आई.एस.सि (I.Sc) पी.सी.बी (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान) वा समकक्ष, प्रत्येकमा 50% र कुलमाचयन प्रक्रिया

सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूद्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षामा उतिर्ण हुनुपर्दछ

प्रवेश परिक्ष्याको पाठ्यक्रम 

के.यू / टी.यू: HSEB को आधारमा, (P-20, C-30, B-50) र +2 कुलबाट 5 अंकहरू

बी.पी.के.आई.एच.एस: कुनै पाठ्यक्रम नहीं, तर एचएसईबी मा आधारित 200 अंक

पाटन एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सेस: कुनै पीसीबी, केवल PAQ संग MOJAC (न्याय र कारवाहीमा नैतिक अभिविन्यास), NACE (नर्सिसिस, अलपन, आत्मविश्वास र सहानुभूति), पीसीआई (व्यक्तिगत विशेषता सूची), एमएटी (मानसिक क्षमता परीक्षण) पछि

नेपालमा रहेका मेडिकल कलेजहरुको सूची

http://medchrome.com/medicalcolleges/nepal/list-of-medical-colleges-of-nepal/

तपाईंको प्रतिक्रिया